Copyrights

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij bv Leerdam Crystal. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van bv Leerdam Crystal openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van bv Leerdam Crystal. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij bv Leerdam Crystal daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.