Disclaimer

Deze website wordt beheerd door bv Leerdam Crystal, handelend onder de naam Royal Leerdam Crystal. Door u toegang te verschaffen tot deze website van bv Leerdam Crystal, accepteert u dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Bv Leerdam Crystal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Bv Leerdam Crystal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals bijv. storingen of onderbrekingen. Noch is bv Leerdam Crystal aansprakelijk voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door bv Leerdam Crystal door u aan bv Leerdam Crystal middels een website van bv Leerdam Crystal of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt bv Leerdam Crystal geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens bv Leerdam Crystal via deze website. Bv Leerdam Crystal aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Bv Leerdam Crystal garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

De gegevens op deze website van bv Leerdam Crystal kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door bv Leerdam Crystal worden gewijzigd.